• Bağdat Cad. Erenköy Palas Apt. No: 332 Kat: 1 Daire: 5 Erenköy / İstanbul

Başvuru Sırasında İstenen Evraklar

  • İmza sirküleri ve beyannamesi
  • Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi
  • Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge
  • Son vergi levhası
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
  • Son ayrıntılı mizan
  • İkametgah belgesi veya yerine geçen fatura (elektrik, su doğal gaz, veya telefon)
  • Ekspertiz raporu