• Bağdat Cad. Erenköy Palas Apt. No: 332 Kat: 1 Daire: 5 Erenköy / İstanbul

Faturalı Çekleri Nakde Dönüştürme

Çekli işlemler sayesinde işletmeler, vadeli satışlardan doğan alacaklarını MG Finans Hizmetleri A.Ş. devrederek, nakit finansmanı yaratabilirler.

Piyasada artan rekabet koşulları ile firmalar satışlarını daha uzun vadelerde gerçekleştirdiklerinden likidite ihtiyacı artırmaktadır. Firmaların likidite ihtiyacı duyduğu bu aşamada MG Finans Hizmetleri A.Ş. tarafından işletmelere, çekli işlemler sayesinde kolay ve hızlı finansman seçeneği sunulur. Halk dilinde kısaca çek kırdırma işlemi gerçekleştirilmiş olur.


Faturayı Nakde Dönüştürme

Kıymetli taşınabilir veya taşınamaz malların, satın alma işlemi tamamlanmak suretiyle belli bir zaman dilimi için emanete alınması, bunun mukabilinde değeri ile mütenasip ve piyasa kuralları çerçevesinde belli bir nakdin kullanılması ile ilgili hizmet işlerini yapar.


Kıymetli Emanete Karşılık Nakite Dönüştürme

Şirket konusu ile ilgili gerçek kişi ve şirketlerin, kurumların, ticari işletmelerin her türlü kıymetli maden, antika, tablo ve eşyaların, altın gümüş, pırlanta ve diğer tüm kıymetli taş ve değerlerin ve ticari tüm emtiaların emanet edilmesi, belli bir zaman dilimi için emanete alınması, bunun mukabilinde değeri ile mütenasip ve piyasa kuralları çerçevesinde belli bir nakdin kullanılması ile ilgili hizmet işlerini yapar.


Gayrimenkule Karşılık Nakite Dönüştürme

Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar üzerine ayni haklar tesis etmek rehin ve ipotek almak vermek veya alınmış ipotekleri fek etmek şirketin mevzuu ile ilgili olarak ticari kişi ve kurumlara avans borç vermek kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet almak, her türlü rehin ipotek vermek, her türlü rehin ipotek alma karşılığında nakit para desteği sunulur.


TRUSTEE

Yurt dışında oldukça yaygın olarak kullanılan fakat Türkiye piyasasına MG Finans Hizmetleri A.Ş. ile dahil edilmeye hazırlanan yeni usul; emanetçi, mütevelli, güvenilir kişi, güvenilen, mutemet, kayyum yöntemleri ile vasiyetnamelerde, miras paylaşımlarında, ortaklık yapıları gibi vb. durumlar da karşılaşılacak uyuşmazlıklara önlem amaçlı arabuluculuk faaliyeti ile mütevelli özellik sahibi gösteren bir yöntem olmaktadır.


Mütevelli Heyeti görevleri şunlardır;
  • Güven ifade eden şartları taşımak
  • Gerçekçiliği savunmak
  • Yararlananlar arasında tarafsız olmak
  • Eylemler için hesap ve yararlananların haberdar tutmak
  • Sadık olmak
  • Temsil özelliği taşımak
  • Bir çıkar çatışması konumda olmamak
  • Yararlanıcılar yararına yönetim sağlamak